Over ons - Stichting Bewonersorganisatie Symfonieplein

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Over ons

Wie zijn wij?
Stichting Bewonersorganisatie Symfonieplein is opgericht bij notariële akte op 5 februari 1998 en richt zich met name op de wijk Vogelenzang- Noord in de gemeente Spijkenisse.

Zoals de statuten aangeven heeft de stichting tot doel:
• het bevorderen van het welzijn van de wijkbewoners
• het optreden als belangenbehartigster van de wijkbewoners
• het stimuleren en ontwikkelen van projecten ter bevordering van bewustzijn, veiligheid, educatie en emancipatie van wijkbewoners
• de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk te behouden cq te verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.

Wat doen wij?
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
• het organiseren en mede- organiseren van wijkgebonden activiteiten ter bevordering van ondermeer bewustzijn, welzijn, veiligheid, saamhorigheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners
• het functioneren als gesprekspartner en het vervullen van een brugfunctie tussen overheid, instellingen en wijkbewoners
• het overleggen met en het inschakelen van deskundigen
• alle overige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Hoe komen wij aan geld voor deze activiteiten?
• subsidies en donaties
• schenkingen, erfstellingen en legaten
• alle andere verkrijgingen en baten

De afgelopen jaren heeft de stichting zich met name gericht op het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Dit is op dit moment ook onze voornaamste bezigheid. Het Symfonieplein speelt hierin een centrale rol. Daarnaast merken we dat dat steeds meer wijkbewoners ons weten te vinden als ze vragen of opmerkingen hebben over onze wijk. Een van onze bezigheden op dit moment, naast het organiseren van activiteiten voor de jeugd, is fondsen te werven om van het Symfonieplein een (nog meer) aantrekkelijke plek te maken voor onze jeugd.

Huidig bestuur
Voorzitter:                     Michael van der Velden
Penningmeester:            Martin Heerlien
Secretaris:                     Renate van der Velden- Gierveld
Algemeen Bestuurslid:  Yvonne Welten
                                     Martin Kornaat
                                     John Mulder

Halloween Commissie:  Miranda Houkes
                                     Angelique van Teylingen


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu